Der er ved ny arvelov af 1/8 2008 lovgivet om bedre vilkår for samlevere – men et samlevertestamente er nødvendigt.

Ved samlevere forstås personer, der lever sammen på fællesbopæl og venter, har eller har haft et barn eller har levet sammen i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de seneste to år før dødsfaldet. Reglerne findes i § 105 a i forsikringsaftaleloven og i § 88 i arveloven. 

Efter den nye arvelov er samlevere forsat ikke arveberettigede. Skal din samlever arve dig, skal du altså indsætte ham eller hende som begunstiget i et testamente.

Samlevere får dog gennem oprettelse af et gensidigt udvidet samlevertestamente nu mulighed for at stille hinanden næsten som ægtefæller.

Testamentet kan kun oprettes, hvis parret opfylder betingelserne for at indgå ægteskab, og ikke allerede har oprettet samlevertestamente med arveret til en samlever.

Det er muligt ved at møde f.eks. at få et ”familietjek”.  Samlevere, der ønsker at høre nærmere om, hvad der kan være behov for i deres tilfælde, kan kontakte mig, og vi kan aftale et møde.