Den nye arvelov, der trådte i kraft 1/8 2008, stiller ægtefællen langt bedre ved dødsfald. Samtidig giver den danskerne langt bedre muligheder for at lave et testamente helt efter deres egne ønsker. Først og fremmest fordi tvangsarven til børn og andre livsarvinger sættes ned fra halvdelen af formuen til kun en fjerdedel.

Mange ægtefæller har brug for et nyt testamente eller at få lavet det gamle om.

Den ny arvelov giver mulighed for at råde ovedr ¾ af det, der falder i arv ved at oprette et testamente. Den sidste fjerdedel er tvangsarv, som vil gå til livsarvinger og/eller  ægtefælle, hvis du efterlader dig disse.

Der kan evt. testamenteres til fordel for ægtefællen. Børnenes arv kan reduceres til 1/8 af førstafdødes formue d.v.s. 1/16 af fællesformuen.

Hvis der er fællesbørn og særbørn kan arven også reduceres til de nævnte brøker.

Kontakt mig, hvis der er behov for at drøfte de nævnte ny regler og/eller at få nyt testamente eller ændret det gamle.